Het is belangrijk dat uw dak goed onderhouden wordt, dit kunnen wij voor u doen!  Denk bijvoorbeeld aan de aangekoekte bladeren die op uw plat dak liggen? Zij kunnen uw waterafvoer verstoppen, waardoor er op het dak meer druk komt door het achtergebleven water én er is kans op lekkage als de hoogte van het water boven de daktrim uit stijgt. Laat Meester-dakdekkers uw afvoerbuizen controleren. Maar ook de naden van uw bitumen dak. Zit alles nog wel aaneengesloten of zijn er openingen ontstaan. Meester-dakdekkers kan uw plat dak elk jaar goed controleren zodat uw dak de komende 30 jaar goed beschermd is.